Saturday, June 16, 2012

Huwag mo masyadong mahalin ang sarili mo. 

Responsibilidad ko na 'yun eh. :)

No comments:

Post a Comment